Plaatsing en montagevoorwaarden REVV

Plaatsing en montagevoorwaarden REVV

 

Voorwaarden reguliere bezorging 

 1. Revv levert standaard op de begane grond (straatniveau) achter de eerste deur. Aflevering op etage is mogelijk, maar in overleg met Revv. Ook geldt hiervoor een meerprijs, tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Let vooral bij grote producten op dat er voldoende toegangsmogelijkheden zijn, denk hierbij aan deuren en liften van voldoende afmeting.
 3. De chauffeurs van Revv moeten u kunnen bereiken met een vrachtwagen via een verharde weg.
 4. Voor meer informatie over onze bezorging en tarieven gaat u naar www.revv.nl/contact. 

Voorwaarden plaatsing op locatie

 1. De opdrachtgever zorgt voor bereikbaarheid tot aan de toegangsdeur via een bestrate of verharde weg.
 2. Interne toegang op de bouwplaats dient voldoende te zijn, zodat het montage personeel van Revv ononderbroken hun werkzaamheden kunnen voortzetten.
 3. Bij plaatsing op etage dient er een lift of geschikt materieel voor verticaal transport aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij gebruik van een lift dient deze volledig beschikbaar te zijn voor Revv monteurs.
 5. De in te richten ruimte dient afgewerkt, bezemschoon, leeg en droog te zijn.
 6. De temperatuur in de in te richten ruimte dient ten minste 15 graden en maximaal 24 graden te zijn.
 7. Er dient voldoende verlichting en voldoende elektrische aansluitmogelijkheden, van 220 volt binnen een afstand van 10 meter tot de werkplek aanwezig te zijn.
 8. Er dienen voldoende vuilcontainers aanwezig te zijn voor het af te storten vuil (tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt).
 9. Bij eventuele directe levering vanuit de fabriek dient de tijdelijke opslag max. 20 meter tot de werkplek te zijn.
 10. De plaats van leidingen in muren en vloeren dient duidelijk gemarkeerd te zijn of aangegeven te worden.
 11. Op locatie dient nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal en gereedschappen aanwezig te zijn.
 12. Er dient geschikte facilitaire voorziening aanwezig te zijn zoals een WC en / of kantine.
 13. Aanwezige bouwkundige sokkels voor de te plaatsen kasten dienen volkomen waterpas te zijn en zuiver glad afgewerkt.
 14. De betreffende ruimte is bouwkundig opgeleverd en er zijn geen PBM’s noodzakelijk. Veiligheidsmaatregelen worden genomen in de vorm van werkschoenen. Kasten kunnen alleen geplaatst worden zonder (!) veiligheids-helm, bril en handschoenen.
 15. Eventuele wijzigingen aan de uit te voeren montage kunnen enkel door uitvoerder aangegeven worden of schriftelijk ondertekend door de opdrachtgever.
 16. Op locatie dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn voor laden, lossen en parkeren ten tijde van het project. Eventuele bekeuringen die ontstaan bij ontbreken van bovengenoemde, komen ten laste van de opdrachtgever.
 17. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan wordt, tenzij anders is besproken, kan het montage team op locatie bepalen de werkzaamheden op te schorten.